Co proponujemy

Wychowanie w wolności

Jakie powinny być nasze dzieci? Zadając sobie to pytanie przy opracowywaniu koncepcji wychowania naszych podopiecznych, doszliśmy do następujących wniosków: dzieci od najmłodszych lat powinny posiadać wysokie poczucie własnej wartości, zdawać sobie sprawę z konieczności okazywania szacunku drugiej osobie i poszanowania jego zdania, jak również dysponować wiedzą o zaufaniu, jakim obdarza je dorosły. Są to istotne wartości w życiu każdego człowieka, na różnych etapach jego życia. Pozostaje jednak pytanie: W jaki sposób wychowywać dzieci, aby utrwalić te normy zachowania? Po pierwsze, dzieciom należy wyznaczyć granice dozwolonego zachowania. W naszym przedszkolu granice są jasno komunikowane od pierwszych dni pobytu dziecka w placówce.  Po drugie, dzieci, zwłaszcza najmłodsze w pierwszym siedmioleciu życia, nie mogą być obarczane zbyt dużą odpowiedzialnością. Po trzecie, należy stworzyć dziecku bezpieczną przestrzeń, gdzie w sposób swobodny będzie mogło uzewnętrzniać własne emocje i dzielić je z innymi. W atmosferze bezpieczeństwa i spokoju, gdzie dominują jasne, znane zasady postępowania, dziecko uczy się wyrażać siebie, dokonywać wyborów, lecz również dowiaduje się, że istnieją granice, których przekraczać nie wolno. 

W przedszkolu przyjęliśmy zasadę, że starsze dzieci pomagają ubierać się młodszym. Wszystko odbywa się pod czujnym okiem wychowawcy. Praktyka ta ma na celu naukę dzieci wchodzenia w interakcje społeczne, uwrażliwiania na potrzeby drugiej osoby. Dzieci wykształcają w sobie poczucie sprawstwa. Starsze dzieci odczuwają dumę pomagając innym, mając szansę wejść w rolę nauczyciela. Działanie to także przygotowanie do roli ucznia. Dzieci pomagając ubierać się innym nabywają poprzez zabawę umiejętności, które składają się na osiągnięcie tzw. gotowości szkolnej.

 

Zabawa w przedszkolu

Dzieci w wieku przedszkolnym powinny mieć czas przede wszystkim na zabawę. Poprzez tę formę aktywności mały człowiek rozwija wszystkie zdolności, tj. od manualnych po społeczne. Zabawa to czas beztroski, kiedy dziecko powinno mieć szansę na swobodne wyrażanie własnych potrzeb i emocji, bez stawiania zakazów typu: "nie brudź", "nie śmieć", "odłóż to na miejsce" itd. 

W przedszkolu plan dnia został ustalony w taki sposób, aby dziecko rozwijało się poprzez zabawę i pracę. Dzieci angażowane są w zajęcia, dorosłym wydające się oczywiste. W przypadku dzieci jednak nawet naradzie powszechna czynności może stać się ekscytująca, dostarczyć nowych doświadczeń, ponieważ wykonywana jest samodzielnie. Stwarzając najmłodszym możliwości w zabawie na poznawanie kolejnych zajęć, budujemy poczucie własnej wartości, świadomość własnych umiejętności. Dzieci uczestniczą m.in. w zajęciach kulinarnych, podczas których pieką i przygotowują codzienne posiłki. Przedszkolaki rozwijają zdolności manualne poprzez lepienie w glinie, gdyż ten materiał ma szczególny wpływ na rozwój dzieci i w intensywny sposób oddziaływają na ich zmysły. Dbamy o rozwój talentów muzycznych poprzez angażowanie różnego rodzaju zabaw, np. zabaw kołowych, korowodów, gdzie rytmiczny, rymowany tekst przeplata się z piosenką. 

Zabawa w naszym przedszkolu to także aktywność dzieci na placu zabaw. Pobyt dzieci na wolnym powietrzu jest istotny ze względów zdrowotnych, jak również stwarza warunki do radosnej zabawy.

Menu

 
 
 
 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina"
ul. Słoneczna 11a
05-806 Nowa Wieś
tel. 605 876 543
k.bors@autograf.pl
 
Przyjmujemy dzieci do przedszkola i żłobka z miejscowości:
 • Komorów
 • Nowa wieś
 • Pruszków
 • Nadarzyn
 • Granica
 • Kanie
 • Michałowice
 • Grodzisk Maz.
 • Otrębusy
 • Stara Wieś
 • Strzeniówka
 • i inne
Projekt i wykonanie strony internetowej: