RAMOWY PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU

7.30 – 8.40 – schodzenie się dzieci do przedszkola – własna aktywność dzieci. Zabawy
w kącikach zainteresowań, pomoc w przygotowaniu do zajęć, praca
indywidualna lub w parach, zabawy swobodne.
8.40 – 8.55 – rozśpiewany kwadrans
8.55 – 9.00 – przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne
9.00 – 9.20 – śniadanie
9.20 – 9.40 – zabawy muzyczno-ruchowe
9.40 – 10.20 – zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową
10.20 – 10.50 – zajęcia plastyczno-konstruktorskie
10.50 – 11.00 – przygotowania do wyjścia na świeże powietrze
11.00 – 12.00 – zabawy na świeżym powietrzu
12.00 – 12.10 – przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne
12.10 – 12.40 – obiad
12.40 – 13.30 – odpoczynek poobiedni, czytanie bajek przez nauczyciela, słuchanie
nagrań muzycznych nauka lub utrwalanie poznanych piosenek,
zabawy w kąciku czytelniczym lub plastycznym
13.30 – 14.00 – zajęcia indywidualne i dodatkowe wynikające z planu
14.00 – 14.20 – zabawy swobodne, ćwiczenia grafomotoryczne
14.20 – 14.30 – przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne
14.30 – 14.50 – podwieczorek
14.50 – 17.00 – zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań, praca
indywidualna, wyjście na świeże powietrze, rozchodzenie się dzieci
do domów