Pruszków, Chopina 2/4

W przedszkolu przy ul. Chopina mamy 2 Grupy - Bystrzaki dla 4 i 5 latków oraz Sówki dla najmłodszych 2,3 i 4 letnich słodziaków.

SÓWKI

Jesteśmy „Sówki”, sówki mądre główki.
My tańczymy i śpiewamy, dużo fajnych zabaw mamy.
Każdy tutaj chętnie chodzi i nuda nam nigdy nie grozi”.

Sówki

Do naszej grupy chodzi 15 dzieci. Mamy dwa, trzy i cztery latka. Chętnie uczęszczamy do przedszkola, jesteśmy pogodni, otwarci, ciekawi i aktywni zarówno podczas zabaw jak i zajęć. Lubimy różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw, lubimy spacery. Chętnie uczymy się zasad zgodnego współżycia w grupie. Staramy się być samodzielni i koleżeńscy. Z chęcią uczymy się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek.

Bardzo też lubimy zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Poprzez zabawy ogopedyczne rozwijamy naszą mowę w czasie ciekawych zabaw rozwijających aparat artykulacyjny. W ciągu dni upływających na zabawie mamy również miejsce na zajęcia umuzykalniające, sensoryczno-plastyczne z naszą Panią Emilią, zajęcia baletu z Panią Moniką, gliny z Panem Grzegorzem, zajęcia taneczne oraz język angielski prowadzony przez panią Paulinę.

Na zajęciach uczymy się śpiewać, modelować, malować i tańczyć. Każdy nasz dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z naszych twarzy. Nasza Pani łączy naukę z zabawą, przez co codziennie zdobywamy nowe wiadomości i umiejętności. Aby w naszej zabawie było jeszcze więcej różnorodności korzystamy z ciekawych programów edukacyjnych jak: Aktywnego słuchania muzyki B. Strauss , elementy metody Carla Orffa oraz pedagogiki zabawy KLANZY.

Możesz nauczyć się od swoich dzieci o wiele więcej, aniżeli one nauczą się od
ciebie. Poprzez ciebie poznają świat, który już przeminął, Ty w nich natomiast
odkrywasz świat, który właśnie się rodzi.

Friedrich Rückert

Bystrzaki

My jesteśmy Bystrzaki,
Małe zuchy, dzielne chwaty.
Do Słonecznej Krainy uczęszczamy,
I wiele radości z tego mamy.
Wierszyki, literki i piosenki poznajemy,
I świat otaczający lepiej rozumiemy.

Bystrzaki

Nasza grupa liczy 21 dzieci w wieku 4,5 lat. Dzieci z naszej grupy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą zajęciach oraz zabawach dowolnych, a także organizowanych przez nauczycielki. Dzieci chętnie uczestniczą w takich zajęciach jak balet z p. Moniką, taniec  nowoczesny z p. Paulinka , zabawy z gliną z p. Grzegorzem .Jesteśmy już starszakami, więc przygotowujemy się systematycznie do roli ucznia.

Dzięki różnym ćwiczeniom stosowanym podczas zajęć szybciej się koncentrujemy, skupiamy uwagę i zapamiętujemy nowe treści. Każdy starszak w naszej grupie zna kodeks przedszkolaka i stara się przestrzegać zasad. Lubimy bawić się z naszymi kolegami w kącikach zainteresowań, bo są ciekawe i znajduje się w nich wiele zabawek. Wiele radości sprawiają nam zabawy na placu zabaw oraz spacery po najbliższej okolicy. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała.


Będziemy pracować w oparciu o program „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” J. Wasilewskiej wyd. WSiP. Jest to program dostosowany do potrzeb dziecka i jego harmonijnego rozwoju. Oparty na zabawach z elementami Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Różnorodne zajęcia edukacyjne organizowane są w oparciu o urozmaicone metody m.in. elementy „Ruchu Rozwijającego W. Sherbornea,” Aktywnego słuchania muzyki B. Strauss”,
pedagogika zabawy Klanza.